جلسه پرسش و پاسخ با استاندار کرمان در یکی از مناطق محروم شهر

جمعي از دانشجويان به صحبت‌هاي رئوفي‌نژاد اعتراض كردند و گفتند ما جواب مي‌خواهيم اما استاندار پاسخ داد: جواب اين است كه معضلات حاشيه نشيني طبق زمان‌بندي حل مي‌شود اما صلاح نيست زمان‌بندي را بگويم.
رئوفي‌نژاد سپس خطاب به مجري گفت: صلاح منطقه را من مي‌دانم نه جنابعالي ما براي طرح مسائل بايد به مقولات امينتي هم توجه كنيم.
وي سپس در پاسخ به اعتراض دوباره دانشجويان براي شنيدن جواب گفت: جواب كلي همين است كه گفتم تمام.

ادامه خواندن “جلسه پرسش و پاسخ با استاندار کرمان در یکی از مناطق محروم شهر”