توضيحات مسئول بسيج دانشگاه تهران پيرامون ‘چه‌ مثل چمران’

شباهت‌هاي موجود در ميان اين دو مبارز مبناي خوبي براي نزديك كردن دو ملت به يكديگر است، ولو اينكه فلسفه مبارزاتي‌شان متفاوت باشد.

ادامه خواندن “توضيحات مسئول بسيج دانشگاه تهران پيرامون ‘چه‌ مثل چمران’”

برخي قضايا در اصل 44 برايمان قابل توجيه نيست

اصولگرايان مستقلخبرنگاران بايد اصل 44 را بيشتر از اينها براي مردم باز كنند و در بحث مذاكره براي واگذاري امور دولتي، به مردم بگويند كافي است دو عنصر نامطلوب در اين مجموعه باشند، تا به تخريب امور بپردازند و يا تباني كنند. يكي از عوامل عقب‌افتادگي كشور اين است كه رسانه‌هاي ما در متن و در عينيت وقايع نيستند و به همين دليل خيلي از چيزها نيز از ديد مردم پنهان مي‌ماند.

ادامه خواندن “برخي قضايا در اصل 44 برايمان قابل توجيه نيست”

اتحاد، انقلاب؛ انقلاب، اتحاد

پيام علامع حكيمي به انقلابيون جهانما مسلمانان به دو وحدت احتياج داريم. يكي "وحدت خاص" داخل حوزه اسلام؛ يعني بايد از درون در برابر امريكا متحد شويم. اما ديگري "وحدت عام" است كه هيچ ارتباطي با مذهب ندارد و مسئله‌اي انساني است.

ادامه خواندن “اتحاد، انقلاب؛ انقلاب، اتحاد”

هدایت‌اله بهبودی: تلویزیون سال‌های سال تابلوی جنگ را کج به مردم نشان داد

تلویزیون سال‌های سال تابلوی جنگ را کج به مردم نشان داد و مردم پس از سالها با گردنی خسته ترجیح دادند دیگر به این تابلو نگاه نکنند…

ادامه خواندن “هدایت‌اله بهبودی: تلویزیون سال‌های سال تابلوی جنگ را کج به مردم نشان داد”

مشروح سخنان نماينده جنبش عدالتخواه در ديدار تشكلها با وزير علوم

انتقادات و سوالات جنبش عدالتخواه از وزير علومحضور در جلسات تشريفاتي كه مقدمات فوق در آن رعايت نشود، امري بيهوده و غيرضروري است. لذا جنبش عدالتخواه معتقد است كه چنين جلساتي بايستي به سوي نقادي دانشجويان و پاسخگويي صريح و صادقانه مسئولين سوق پيدا كند.

ادامه خواندن “مشروح سخنان نماينده جنبش عدالتخواه در ديدار تشكلها با وزير علوم”

دولتمردان توجه بيشتري نسبت به وضعيت فقرا داشته باشند

تذكر آيت الله اميني به مسئولين نظامآيت الله اميني با اشاره به وجود قشر وسيعي از مردم محروم در جامعه گفت: كمكي كه كميته امداد در اختيار مددجويان قرار ميدهد بسيار ناچيز است و تنها به برق و آب آن‌ها مي‌رسد. در مقابل افرادي با سرمايه‌هاي ميلياردي دركشور زندگي مي‌كنند كه نه تنها به افراد محروم كمك نمي‌كنند، بلكه گاهي با گرانفروشي حقوق آن‌ها را تضعيف مي‌كنند. وي همچنين از دولتمردان خواست تا عنايت بيشتري نسبت به وضعيت فقرا داشته باشند.

ادامه خواندن “دولتمردان توجه بيشتري نسبت به وضعيت فقرا داشته باشند”

باید به کمانداران کمان تبریک و به متولیان فرهنگ تسلیت بگوئیم

کمان در مظلومیت متولد شد و در ناباوری از میان ما رفت اما امیدوارم حیاتی ققنوس وار داشته باشد و گرچه ممکن است دیگر کمانی نداشته باشیم اما جریانی که این نشریه به راه انداخت در نشریات ما ادامه داشته باشد…

ادامه خواندن “باید به کمانداران کمان تبریک و به متولیان فرهنگ تسلیت بگوئیم”

در شرايط فعلي در هيچ جلسه اي با احزاب در موضوع انتخابات شركت نمي كنيم

‌اينكه هر گروهي تعدادي حق راي داشته باشد، به سهم خواهي شبيه است تا ارائه ليستي بر مبناي صلاحيت هاي افراد و لذا اين ائتلافها بايد بتوانند ملاكهايي را عيني و قابل سنجش به افكار عمومي ارائه نمايند تا همگان بتوانند نسبت به صلاحيت ليست اظهار نظر كنند.

ادامه خواندن “در شرايط فعلي در هيچ جلسه اي با احزاب در موضوع انتخابات شركت نمي كنيم”

تحليلي بر حواشي “برنامه چه مثل چمران”

TinyPic image

جنبش عدالتخواه هيچ نقشي در برگزاري مراسم نداشته است ليكن متاسفانه عدم توجه به نكات ذكر شده باعث شده است كه عده اي ضمن بزرگ كردن مسئله و امنيتي جلوه دادن آن، برگزار كنندگان (بسيج دانشجويي و مركز ميثاق) را متهم به ايجاد فضاي تبليغ براي انديشه هاي ضد ديني كنند. به نظر مي رسد چنين تحليل منجر به تحريب فضاي دوستي ميان تشكلها مي شود و هيچ نتيجه مثبتي براي كشور نخواهد داشت.

ادامه خواندن “تحليلي بر حواشي “برنامه چه مثل چمران””

اعتراض به تحليل هاي مغرضانه درباره برنامه ” چه مثل چمران”‌

جنبش عدالتخواه هيچ گونه دخالتي در دعوت و برنامه ريزي سفر فرزندان چه گوارا به تهران نداشته است و معتقد است در تحليلهاي مغرضانه مسئله فوق، بيشترين جفا به بسيج دانشجويي دانشگاه تهران و مركز فرهنگي ميثاق شده است كه در صورت تحليل درست مسئله، نتايج ديگري بدست مي آيد.

ادامه خواندن “اعتراض به تحليل هاي مغرضانه درباره برنامه ” چه مثل چمران”‌”