قانون بدون ناظر!

نجمه مصدق– قانون اساسی یک کشور سند ملی و عقیدتی مردمان آن کشور می باشد. احتمال اجرا نشدن اصول اساسی، صدمه ای جبران ناپذیر به مسیر حرکت کشور و ملت می زند. لذا لزوم اجرای اصول قانون اساسی و متعاقباً لزوم نظارت بر اجرای بدون خطای آن به هیچ وجه قابل اغماض و چشم پوشی نیست. بنابراین بیش از آن که شناخت مقام صالح در این امر مهم باشد، به عهده گرفتن آن مهم خواهد بود.

اختلافی که در نظارت بر قانون اساسی در این سال ها اتفاق افتاده است اختلاف در تفسیر صلاحیتهای مندرج در اصول قانون اساسی و به طور خاص اصل 113 است. اصل 113 قانون اساسی وظایف رئیس جمهور را برشمرده است و با اصلی مشابه در قانون اساسی فرانسه تطبیق دارد بنا به قولی اصل مذکور الهام گرفته از آن قانون است. در فرانسه نظارت بر اجرای قانون اساسی به عهده رئیس جمهور می­باشد اما در قانون فرانسه بر خلاف ایران؛ لفظ “نظارت” به صراحت ذکر شده و علاوه بر این، در سیستم حقوقی این کشور رئیس جمهور عالی ترین مقام رسمی شناخته شده است و نخست وزیر در مرتبه بعد قرار داشت. در ایران به استناد اصل 113 عالی ترین مقام رسمی رهبر است و رئیس جمهور در مقام بعدی قرار دارد. در اصل 113 قبل از بازنگری قانون اساسی، مقام نخست وزیر نیز تحت ریاست رئیس جمهور ایفای وظیفه می کرد، اصل 113 سابق؛ “اجرای قانون اساسی”، “تنظیم روابط قوای سه گانه” و “ریاست قوه مجریه” را در صلاحیت رئیس جمهور قرار داده بود اما بعد از بازنگری قانون اساسی، پست نخست وزیری حذف شد و  همچنین”تنظیم روابط قوای سه گانه” که یکی از وظایف ریاست قوه مجریه در اصل 113 سابق بود، ذیل صلاحیت های رهبری در اصل 110 تعریف شد اما “اجرای قانون اساسی” همچنان در اصل 113 باقی ماند.

استدلال های متفاوتی در این باره شده است. برخی خروج “تنظیم روابط قوای سه گانه” و بقای “اجرای قانون اساسی” در اصل 113 را دلیلی بر تداوم حق نظارت در صلاحیت رئیس جمهور می دانند (زیرا صلاحیت “اجرای قانون اساسی” در قانون فرانسه به صورت نظارت بر قانون آمده است). برخی دیگر از حقوقدانان در استدلالی مخالف، معتقدند منظور از “اجرا” صرف امور اجرایی قوه مجریه است و لذا ربطی به نظارت بر تمام نهادهای جمهوری اسلامی در اجرای قانون اساسی ندارد (به دلیل تفاوت هایی که بین قانون فرانسه و قانون ایران ذکر شد). گروه دوم نظارت بر اجرای قانون اساسی را با توجه به بند 7 اصل 110 قانون اساسی که “حل‏ اختلاف‏ و تنظیم‏ روابط قوای‏ سه‏ گانه” را به عهده رهبری گذاشته است، ذیل این اصل‏ تعریف کرده و رهبر را صالح در نظارت بر امور می دانند و ایفای این وظیفه را در قالب نظارت های متداول رهبری و توصیه های ایشان می دانند درحالیکه به نظر میرسد نظارت در صورتی به نتیجه می رسد که همراه با ضمانت اجرای خاص و تحت ساختار مشخص باشد.

“موضوع نظارت بر اجرای قانون اساسی” در دورانهای سابق ریاست جمهوری نیز محل ابهام بوده است. در سال 59، تقاضای تشکیل هیأت بازرسی از سوی ابوالحسن بنی صدر و در سال 60 این تقاضا از سوی مقام معظم رهبری از شورای نگهبان شد. علت تقاضای ایشان، وظیفه رئیس جمهور به اجرای صحیح قانون اساسی در کشور بود و مقتضای این اجرا را “نظارت بر نهادهای مجری” می دانستند. در هر دو مورد شورای نگهبان قوه مجریه را صالح در تذکر و اخطار به نهادهای نقض کننده ی قانون اساسی دانسته و اجازه ی بازرسی را به این قوه داده اما ایجاد تشکیلات را در این زمینه مغایر با قانون اساسی دانسته است. در نامه مجدد آیت الله خامنه ای رئیس جمهور وقت به شورای نگهبان ذکر شده که اجازه بازرسی بدون ایجاد تشکیلات مقتضی امری نامعتبر خواهد بود. اما به هر حال شورای مذکور تنها اجازه بازرسی و تذکر را در صورت تخلف به ایشان داد و از ایجاد هرگونه تشکیلات خاص در این زمینه نهی کرد.

شایان ذکر است در سال های ریاست جمهوری اقای خاتمی نیز هیأتی برای این امر تشکیل شد و رهبری از تشکیل چنین هیأتی استقبال کرده اند. هر چند به نظرمی رسد هیأت مذکور دارای جایگاه رسمی و ضمانت اجرا نبوده است. اما به هرحال لزوم چنین نظارتی را از دیدگاه مقام معظم رهبری می رساند.

در سالهای اخیر این موضوع دیگر بار مورد توجه قرار گرفت. رئیس جمهور سال گذشته با تشکیل “هیأت نظارت بر اجرای قانون اساسی” قصد نظارت بر اجرای قانون اساسی در ارکان حکومتی را داشت. خانم بداغی عضو حقوقدان هیأت مذکور، در مقابل ایراد اعضای شورای نگهبان و سایرین، بیان کرد شأن هیأت صرفاً مشورتی است. امسال نیز احمدی نژاد با بازدید سرزده از زندان اوین –جدای از قضایایی که لزوم این بازدید را برای رئیس جمهور پررنگ می کرد- اقدام به اجرای اصل 113 قانون اساسی نمود.

با توجه به طبیعی بودن بروز اختلافات اینچنین بین مسئولین، انتظار دامن زدن به آن از سوی سران دو قوه نمی رفت. نامه هایی که در این جریان بین رؤسای قوا رد و بدل شد تا حدی مصادره به مطلوب اصل 113 و تفسیرهای پیرامون آن بود. رئیس قوه قضائیه، علارغم استدلال ها و نظرات فوق الذکر زیادی که در حمایت از صلاحیت رئیس جمهور در امر نظارت وجود دارد، به این نظرات توجهی نکرده و به محکوم کردن رئیس جمهور مطابق با استدلالشان از اصل 113 و اصل تفکیک قوا و… پرداختند. در حالیکه به نظر نمی رسد اصل تفکیک قوا منافاتی با امر نظارت رئیس جمهور تحت ساختار مشخصی داشته باشد. وگرنه باید رأی به وزارت هیأت وزیران و پرسش و پاسخ از وزرا را نیز مطابق با اصل تفکیک قوا نارست بدانیم در حالیکه می دانیم سیستم نفکیک قوا در کشور ما نه تفکیک قوای مطلق بلکه نسبی است. و اضافه میکنیم سخنان رئیس قوه قضائیه را در پیگیری فساد اقتصادی و مطالبات اقتصادی مردم، که بیان آن در نامه صرفاً به ایجاد جو روانی پاسخ به نامه کمک می کرد. رئیس جمهور نیز نظارت را در صلاحیت ریاست جمهوری دانسته است در صورتیکه با آخرین استفساریه شورای نگهبان حکم قضیه کاملاً مشخص شده بود و نظر شورا در این مورد فصل الخطاب بوده است.

نظریه تفسیری شورای نگهبان مورخ 31/3/91:

“1- مستفاد از اصول متعدد قانون اساسی آن است که مقصود از مسئولیت اجرا در اصل 113 قانون اساسی، امری غیر از نظارت بر اجرای قانون اساسی است.

2- مسئولیت رئیس‌جمهور در اصل 113 شامل مواردی نمی‌شود که قانون اساسی تشخیص، برداشت، نوع و کیفیت اعمال اختیارات و وظایفی را به عهده مجلس خبرگان رهبری، شورای نگهبان، مجمع تشخیص مصلحت نظام، مجلس شورای اسلامی، قوه قضائیه و هر مقام و دستگاه دیگری که قانون اساسی به آنها اختیار یا وظیفه‌ای محول نموده است.

3- در مواردی که به موجب قانون اساسی رئیس‌جمهور حق نظارت و مسئولیت اجرا ندارد، حق ایجاد هیچگونه تشکیلاتی را هم ندارد.”

به هر حال شرایط امروز جامعه ایران نیاز بیش از پیش به وحدت و انسجام دارد و انتظار حفظ وحدت از سوی مسئولان بیش از دیگران می رود که الناس بامرائهم اشبه من آبائهم. رهبر انقلاب در دیدار چند روز پیش به مناسبت 13 آبان به مسئولان نظام توصیه می کنند: “اين را من به مسئولين، به رؤساى محترم هشدار ميدهم. من از رؤساى قوا حمايت كردم، باز هم حمايت ميكنم – مسئولند، بايد كمكشان كرد – اما به آنها هشدار ميدهم، مراقب باشند. نه اينكه اين نامه‌نگارى‌ها خيلى مهم باشد؛ نه، صد تا نامه بنويسند؛ كار خودشان را بكنند، اختلافات را به ميان مردم نكشانند، چيزهاى جزئى را مايه‌ى جنجال و هياهو و استفاده‌ى تبليغاتى دشمن و خوراك تبليغاتى راديوهاى بيگانه و تلويزيونهاى بيگانه نكنند… يك وقت يك چيزهاى مهمى است، خب مردم بايد مطلع شوند؛ اما اين اختلافاتى كه انسان مى‌بيند بين اين حضرات هست، چيزهائى نيست كه اينقدر اهميت داشته باشد كه حالا با ادعاهاى گوناگون، ما اينها را بزرگ كنيم، جلوى چشم مردم نگه داريم، به اينها اهميت بدهيم… احساسات مردم را نبايد در جهت ايجاد اختلاف تحريك كرد. از امروز تا روز انتخابات، هر كسى احساسات مردم را در جهت ايجاد اختلاف به كار بگيرد، قطعاً به كشور خيانت كرده”

در سخن نهایی تأکید می کنیم لزوم اجرای قانون اساسی به عنوان سند ملی و عقیدتی کشور و متعاقباً لزوم نظارت بر اجرای بدون خطای آن به هیچ وجه قابل اغماض و چشم پوشی نیست. لذا بیش از آن که شناخت مقام صالح در این امر مهم باشد، به عهده گرفتن آن مهم خواهد بود. به نظر ما از آن جا که تا به حال وظیفه ی مهم امر نظارت بر اجرای قانون اساسی، توسط نهاد خاصی تبلور عملی نیافته است، خوب بود اقدام رؤسای جمهور هر دوره که دغدغه این امر را داشتند مورد توجه و مداقه قرار میگرفت و اصل 113 به نحو دیگری تفسیر می شد و امروز هم اگر شورای نگهبان به هر دلیل ایفای این وظیفه توسط قوه مجریه را به صلاح نمی داند مرجع صالح برای آن را تحت اصول دیگر به وضوح مشخص نماید.

دانشجو تاوان می‌دهد/میزان تورم نرخ غذا و خوابگاه

واگذاری بخشی از خدمات رفاهی و خوابگاهی دانشگاهها به بخش خصوصی در سالهای اخیر،‌ دانشجویان را با سیل قیمتهای بالا و متنوعی در اجاره بهای خوابگاه و غذا مواجه کرده است.

به گزارش خبرنگار مهر، در حالیکه طبق نص صریح قانون اساسی، تحصیل تا مرحله خودکفایی باید رایگان باشد اما سالهاست این قانون با تصویب سایر قوانین و در جامه بخشنامه و آیین نامه رنگ دیگری به خود گرفته است.

هدف از برون سپاری خدمات دانشجویی چه بود؟

در دولت نهم ضرورت واگذاری ارائه خدمات رفاهی دانشجویان به بخش خصوصی این طور تبیین ‌شد که دانشگاه‌ها نباید انرژی خود را صرف غذا و خوابگاه کنند و باید به امور مهمتری بپردازند.

البته مجریان برای جلوگیری از تکرار سوء تفاهم برای دانشجویان در ارتباط با خصوصی‌سازی خدمات رفاهی، تأکید می‌کردند که این خصوصی‌سازی به طور تدریجی و با نظارت وزارت علوم انجام می‌شود.

تکرار سیاست واگذاری خدمات رفاهی دانشجویان به بخش خصوصی در دولت نهم ادامه یافت تا اینکه با حضور کامران دانشجو در رأس وزارت علوم، تحقیقات و فناوری عملیاتی شدن این سیاست رنگ دیگری به خود گرفت و مجلس شورای اسلامی نیز طی مصوبه‌ای در برنامه پنجم توسعه نسبت به موظف شدن مجریان برای برون‌سپاری خدمات رفاهی دانشجویان تأکید کرد.

توجه به توانمند کردن بخش خصوصی، ایجاد انگیزه در بخش خصوصی و فراهم کردن زیرساخت‌های لازم برای ورود بخش خصوصی به عرصه خوابگاه‌های دانشجویی از جدی‌ترین مباحث صندوق رفاه دانشجویان در زمینه واگذاری خوابگاه‌های دانشجویی به بخش خصوصی هستند.

محمود ملاباشی – رئیس سازمان امور دانشجویان پیش از این اعلام کرده بود که هدفمند کردن خدمات دانشجویی تا آخر برنامه پنجم توسعه به تدریج تا آنجا پیش خواهد رفت که پرداخت 50 درصد هزینه واقعی غذا توسط دانشجویان و 50 درصد دیگر یارانه توسط دولت تامین و پرداخت می شود.

وقتی برون سپاری بلای جان تحصیلات رایگان شد

مثال شفاف این موضوع تاکید برنامه پنجم توسعه بر برون سپاری 20 درصدی خدمات رفاهی دانشگاهها از جمله خوابگاهها و غذای دانشجویان به بخش خصوصی است.

عملی کردن این قانون تاکنون تا آنجا پیش رفته که بسیاری از دانشگاهها، بخش زیادی از امور مربوط به غذا و خوابگاه دانشجویان را به بخش خصوصی واگذار کردند که البته این اقدامات منجر به افزایش هزینه های بسیاری برای دانشجویان روزانه، شبانه، غیرانتفاعی و سایر دوره های شده است.

نگاهی به قیمت غذا در روزهای ارزانی و گرانی

به گزارش مهر، تا پیش از آغاز برون سپاری در دانشگاهها قیمت غذا حتی به 200 تومان هم نمی رسید در حالیکه برون سپاری رنگین کمان انواع نرخها را در دانشگاهها ایجاد کرد.

بر این اساس در سال تحصیلی جاری و با تصمیمات تازه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، دانشجویان باید غذایی را مصرف کنند که در تعیین قیمت آن هیچ نقشی ندارند و مجبورند برای تهیه وعده های غذایی خود نرخهای مختلفی را پرداخت کنند.

بر اساس اعلام صندوق رفاه قیمت غذاهای کم هزینه 350 تومان، متوسط هزینه 485 تومان و پرهزینه 590 تومان برای سال تحصیلی اعلام شد، البته مسئولان وزارت علوم بر این باورند که قیمت انواع غذاهای دانشجویی حتی به اندازه بهای یک نان سنگک هم نیست.

اجاره بهای خوابگاههای برون سپاری شده

تا پیش از قوت گرفتن برون سپاری در دانشگاهها، تنها خوابگاههای ملکی و در اندکی موارد خودگردان در پذیرش دانشجویان نقش داشتند، اما برون سپاری سبب شد اتحادیه ای تحت عنوان ” اتحادیه خوابگاه داران غیردولتی” در بطن صندوق رفاه دانشجویان وزارت علوم شکل گیرد.

پذیرش دانشجویان جدید الورود مقطع کارشناسی ارشد و دکتری عمدتاً در خوابگاههای ملکی دانشگاهها با اجاره بهای مشخصی که هر سال افزایش می یابد از سال جاری قوت بیشتری گرفته و در سال تحصیلی جاری اکثر دانشجویان مقطع کارشناسی مجبورند به خوابگاههای خصوصی و خودگردان برای زندگی مراجعه کنند.

خوابگاههایی که به بخش خصوصی واگذار شده اند هیچ کدام نرخ مشخصی ندارند، به عنوان مثال ممکن است در تهران نرخ این خوابگاهها از 100 تا 300 هزارتومان برای دانشجو هزینه داشته باشد در حالیکه این رقم در شهرستان حدودآً از 30 تا 100 هزارتومان است.

البته برای ودیعه خوابگاههای خودگردان نیز دانشجویان باید مبالغی را پرداخت کنند که در هر دانشگاه این مبلغ کاملاً متفاوت است و دو دانشگاه را نمی توان یافت که با یک مبلغ مشخص از دانشجو اجاره بهای خوابگاه خصوصی دریافت کند.

وضعیت اجاره در خوابگاههای ملکی

به گزارش مهر، همسو با برون سپاری خوابگاهها اجاره بهای خوابگاههای ملکی هم در آستانه هر سال تحصیلی افزایش یافته، هر چند به گفته و تاکید مسئولان صندوق رفاه وزارت علوم این افزایش قیمت بین 3 تا 5 هزارتومان است اما همین هزینه را هم بسیاری از دانشجویان قادر به پرداخت نیستند و حتی با دریافت وامهای کمک هزینه هم مشکل دارند.
مقایسه جداول نرخهای اجاره بهای خوابگاههای ملکی در سال تحصیلی گذشته و جاری نمونه شفاف این موضوع به شمار می آید.
مبنای نرخ اجاره بهای خوابگاه‌های ملکی مجردی در سال تحصیلی 91 – 90 (مبالغ به ریال)
نیمسال نوع واریزی 1 و 2 نفره 3 و 4 نفره 5 و 6 نفره 7 و 8 نفره  9 و 10 نفره سالنی
نیمسال اول غیرنقدی 1296000 1036800 907200 777600 648000 453600
نقدی (با تخفیف) 1036800 829440 725760 622080 518400 362880
نیمسال دوم غیرنقدی 1440000 1152000 1008000 864000 720000 504000
نقدی (با تخفیف) 1152000 921600 806400 691200 576000 403200
تابستان نقدی 1080000 864000 756000 648000 540000 378000

مبنای نرخ اجاره بهای خوابگاه‌های ملکی متأهلی در سال تحصیلی 91 – 90 (مبالغ به ریال)

نیمسال نوع واریزی امکانات مستقل امکانات مشترک
نیمسال اول غیرنقدی 2592000 1814400
نقدی (با تخفیف) 2073600 1451520
نیمسال دوم غیرنقدی 2880000 2016000
نقدی (با تخفیف) 2304000 1612800
تابستان نقدی 2160000 1512000

مبنای نرخ اجاره بهای خوابگاههای ملکی متاهلی در سال تحصیلی92-91

 عنوان نوع پرداخت نیسمال   امکانات مستقل(ریال) امکانات مشترک(ریال) 
 نیمسال نخست  غیرنقدی  3.110.400  2.177.280
 نقدی با 20 درصد تخفیف  2.488.320  1.741.824
 نیمسال دوم  غیرنقدی  3.456.000  2.419.200
 نقدی با 20 درصد تخفیف  2.764.800  1.935.360
 تابستان  نقدی  2.592.000  1.814.400

مبنای نرخ اجاره بهای خوابگاههای ملکی مجردی در سال تحصیلی92-91

 عنوان  نوع واریزی 1و2نفره(ریال) 3و4نفره(ریال) 5و6نفره(ریال)  7و8نفره(ریال)  9نفره و بیشتر(ریال)
نیمسال نخست  غیرنقدی  1.555.20  1.244.160  1.088.640  933.120  777.600
 نقدی(تخفیف20درصد)  1.244.160  995.328  870.912  746.496  622.080
نیمسال دوم  غیرنقدی  1.728.000  1.382.400  1.209.600  1.036.800  864.000
 نقدی(تخفیف20درصد)  1.382.400 1.105.920  967.680  829.440  691.200
تابستان  نقدی  1.296.000 1.036.800  907.200  777.600 648.000

به گزارش مهر، با عملیاتی شدن این قانون در دانشگاهها،‌ دانشجویی که به هوای تحصیل رایگان دانشگاه دولتی را انتخاب کرده اکنون باید دغدغه ابتدایی ترین مسایل معیشتی را در طول تحصیل داشته باشد و این با اهداف مسئولان آموزش عالی مبنی بر اینکه دانشگاه نباید درگیر مسایل ابتدایی رفاهی باشد و باید به تولید علم بپردازد، مغایرت دارد.

قانون جدید انتخابات مافیای قدرت و ثروت را به همراه دارد

سلمان کدیور عضو شورای مرکز ی جنبش عدالتخواه دانشجویی به بحث اصلاح قانون انتخابات نیز اشاره کرد و گفت: این قانون ذاتاً در پیکره خودش مافیای قدرت و ثروت را به همراه دارد.

عضو شورای مرکزی جنبش عدالتخواه دانشجویی با بیان اینکه جریان دانشجویی نباید با این قانون به شکل سیاسی برخورد کند و باید آن را در مسیر درست خود پیگیری نماید، گفت: این قانون، انقلاب را در مصادره برخی اشخاص و گروه‌های خاص قرار می‌دهد، بنابراین با شرایطی که عنوان شده است فقط اشخاصی مانند لاریجانی و بادامچیان در آن تعریف می‌شوند.

کدیور با بیان اینکه ترس ما از این است که این قانون به مجلس خبرگان نیز تسری یابد، گفت: اگر جنبش دانشجویی در این زمان مقابل این قضیه به خوبی واکنش نشان دهد یا با آن برخورد سیاسی کند نه آرمانی، به طور قطع عملکرد خوبی در این زمینه نداشته است.

مهدی امیریان دبیر تشکیلات دفتر تحکیم وحدت با انتقاد شدید از مصوبه اخیر کمیسیون شوراهای مجلس شورای اسلامی در باب اصلاح قانون انتخابات گفت: اگر قرار باشد رئیس جمهور حداقل سن 45 سال و 8 سال سابقه وزارتی داشته باشد یعنی راه را بر جوان‌ها بسته‌ایم و این عین انسداد سیاسی است که به تبع آن تنها جناح حاکم می‌تواند در انتخابات کاندیدا داشته باشد که این خود عین فساد سیاسی است. چرا که شبکه حاکم چنان فضا را می‌بندد که فقط خودش می‌تواند به انتخابات ورود کند. ما از مجلس می‌خواهیم به این طرح رأی ندهند و از وضعیت کنونی کشور نتیجه‌گیری عجولانه نکنند چرا که از چاله بی‌تدبیری به چاه فرسودگی می‌افتیم.

شمشیرها بخوابید دعوا سر لحاف است

علیرضا فقیر – پیغمبران آمده اند تا گردن کلفتهای جامعه، مفت خورهای جامعه ،زالوصفتان جامعه، استثمارگران جامعه، زراندوزان جامعه، بی دردان و بی غمان مرفه جامعه راسر جای خود بنشانند و مستضعفان، محرومان و پابرهنگان را به حقوقشان برسانند.(1) زمانیکه مردم به دور علی(ع) ریختند و به مثابه رمه گوسفندان اطراف وی جمع شدند(2) تا عزت بیعتش را برای خود تمثیل سازند و بر عدالتش گردن نهند، ایشان بخوبی می دانست که دیر زمانی نخواهد گذشت و کسانی که حکومت بر مردم را جزء آرزوهای خویش قرار داده و از این رو هر کدام رفیق خود را به حساب نمی آورد(3)، تاب عدالت را بی تاب کرده و عنان صبر ازکف برون داده و از تساوی حقوقشان با پابرهنگان و زاغه نشینان خشمگین گشته و بیعت خویش را فراموش خواهند نمود. به همین دلیل می فرمود:”برای بیعت با من دستم را گشودید ولی من آن را بستم و باز دستم را کشیدید ولی آن را بستم و نگاهش داشتم، آنگاه بر من هجوم آوردید و مثل شترهای تشنه که وقت آب خوردن به آبگیرهای خود هجوم می برند تا در اثر ازدحام بند کفش رها شد…و اشخاص ضعیف زیر دست و پا رفتند.”(4)

علی(ع) راست می گفت، چرا که، تا شمشیر عدالت علی(ع) بلند شد شکم های برآمده از حرام کنارهم جمع شدند و علی(ع) تنها ماند، بیعت کنندگان با دست علی(ع)، دست عدالت علی(ع) را بستند و علی(ع) کشته عدالتش شد.

اقلیت اشرافی و مرفهین بی درد در طول تاریخ عدالت را خانه نشین می کنند_چنانچه علی(ع) را خانه نشین کردند_ و تیغ تیز عدالت را کُند، تا رانت های اقتصادی و سیاسی خود را توجیه کنند. و گرنه عدالت علی با کاخ نشینی سرسازگاری ندارد.

به هرحال تا بوده عدالت زیر تیغ اصحاب زَر زور و تزویر مظلومانه ذبح شده. روزی شیخ فضل الله را بالای دار بردند سوت و کف زدند، روزی مدرس را سَم دادند، روزی یاران دورغین به حضرت روح االله جام زهر دادند. تا پیرجمارانی پر کشید و سید خراسانی پرچمدار عدالت شد و باز همان قصه ی تلخ مظلومیت علی(ع).

در سال 68 با علی زمان بیعت کردند، اما چه زود اهل کوفه شدند و علی را تنها گذاشتند. هنوز بوی جنگ و شهادت در کشور موج می زد، هنوز فریاد جنگ فقر وغنای حضرت روح الله در گوش مردم مانده بود، مردم با قناعت، ساده زیستی و ایثار خو گرفته بودند که عده ای خسته و پشیمان از بیعت با عدالت، تکنوکرات شدند و شمشیر اشرافیت را از رو بستند.

تا جاییکه در سال 69رییس جمهور وقت گفت: “اظهارفقر وبیچارگی کافی است واین رفتارهای درویش مسلکانه وجهه جمهوری اسلامی را نزد جهانیان تخریب کرده است، زمان آن رسیده است که مسئولین به مانور تجمل روی آورند.”

از آن روز انقلابیون خسته و پشیمان استارت ستیز علنی با عدالت را زدند، مانور تجمل کار خودش را کرد. ذائقه مردم کاملا دگرگون شد، ساده زیستی وقناعت به زهد فروشی و تظاهر به تقوا تعبیر می شد، امت با خانه های ساده جای خود را به خان های مذهبی با ویلا های مجلل دادند، توسعه اقتصادی لیبرالی، عدالت اقتصادی علی را ذبح کرد. برج ها و آسمانخراش های چشم نواز قدبرافراشتند تا نگاه کسی به حلبی آباد ها وزاغه نشین ها نیفتد. کیش وقشم منطقه عمیلاتی “مانور تجمل” شدند. فقرا و مستضعفین زیر چرخه های قدرت وثروت اشرافیت له شدند. به راستی گچ هم گچ های قدیم که روی سیاهی با افتخار می نوشت: “انقلاب مال کوخ نشین هاست” اما از وقتی خط فقر را با ماژیک وایت برد می کشند با یک اشاره پاک می شود.

در این میان تجدیدنظر طلبان بیگانه با عدالت که راه را هموار دیدند، از پس آزادی، سرعدالت را بیخ تا بیخ بریدند تا کسی فریاد عدالتخواهی سرندهد و موجب سلب آرامش آقازاده ها در سواحل لندن نشود. عدالتخواهی را با برچسب تندروی محکوم کردند تا عزیز دلمان دنبال “حاکمیت دوگانه”، “مذاکره با آمریکا”، “هواپیمای شخصی”، “ویژه خواری” و “زمین خواری” باشد.

شام است و تیغ خورشید زندانی غلاف است               شمشیر ها! بخوابید دعوا سر لحاف است
آن سو یکی که با گرگ سرگرم گاو بندی ست                این سو یکی که با خود مشغول ائتلاف است
شعر سفر مخوانید شاعر اسیر زلف است                      از کربلا مگویید حاجی در اعتکاف است
مردان همیشه مردند آماده نبردند                                 آری ولی نه امشب امشب شب زفاف است
در همین دوران بود که علی زمان امام خامنه ای روحی له الفداه همانند پدرانشان مظلومانه فریاد عدالت سر دادند تا خواب را براشرافیت فراری از عدالت آشفته کنند. امام خامنه ای حاکمیت بدون عدالت را نامشروع خواندند و دربیانی فرمودند:” «مشروعیت من و شما وابسته به مبارزه با فساد، تبعیض و نیز عدالت خواهى است. این پایه مشروعیت ماست.”(5)

علمدار عدالت یک تنه در برابر اسلام اشرافیت و مرفهان بی درد ایستاد تا اینکه در سال80 در پیامی هشت ماده ای خطاب به روسای سه قوه صراحتا فرمودند:” به مسئولان خیرخواه در قواى سه گانه بیاموزید که تسامح در مبارزه با فساد، به نوعىهمدستى با فاسدان و مفسدان است”. در امر مبارزه با فساد نباید هیچ تبعیضى دیده شود. هیچکس و هیچ نهاد و دستگاهىنباید استثنا شود.” و این هشدار نشان از مظلومیت عدالت و عدالتخواهان می داد. اما کار به جایی رسید که امام امت فرزندان دانشجوی خود را در پیامی تاریخی در 6/8/81 به مطالبه جدی عدالت فراخواند. ایشان در این پیام با ذکر این نکته که:” امروز سرآغاز فهرست بلند مسائل کشور مسئله‏ى عدالت است.” همگان را دوباره به امر مهم و حیاتی عدالت متوجه کردند. و دانشجویان را حامی اصلی گفتمان عدالت خواندند.

روح جنبش دانشجویی با محافظه کاری و مصلحت اندیشی ها ی موهوم در پارادوکس است و دانشجو نمی تواند نسبت به فقر و فساد و تبعیض بی تفاوت باشد. دانشجویان به عنوان قشرفرهیخته و چشم تیزبین جامعه بدلیل دوری از تعلقات اجتماعی وسیاسی باید پرچمدار جنبش عدالتخواهی باشد. و در راه عدالتخواهی نیز از سیاسی بازی های رایج پرهیز کنند.

امام خامنه ای روحی له الفداه در این پیام تاریخی تاکیدی دوباره بر مطالبه عدالت توسط دانشجویان کردند و این پیام صریح و حکیمانه سرمنشاء حرکتی نو و باشتاب در میان نسل جوان دانشجوی انقلابی و عدالتخواه شد. چرا که ” دانشجوى جوان اگر چه خود برخاسته از قشرهاى مستضعف جامعه هم نباشد، به عدالت اجتماعى و پر کردن شکافهاى طبقاتى به چشم یک آرزوى بزرگ و بى‏بدیل مى‏نگرد.

این احساس و انگیزه در دانشجو پر ارج و مبارک است. و مى‏تواند پایه‏ى قضاوتها و برنامه‏هاى عملى او براى حال و آینده باشد. اگر عدالت – عدالت واقعى و ملموس و نه فقط سخن گفتن از عدالت – آرزو و آرمان و هدف برنامه‏ریزى‏هاست، پس باید هر پدیده‏ى ضد عدالت در واقعیات کشور مورد سؤال قرار گیرد .”

ایشان با رهبری داهیانه خود خطر عدالت ستیزان صاحب قدرت وثروت را گوش زد کردند و از دانشجویان مطالبه عدالت را خواستار شدند:” مسابقه‏ى رفاه میان مسئولان، بى‏اعتنائى به گسترش شکاف طبقاتى در ذهن و عمل برنامه‏ریزان، ثروت‏هاى سر برآورده در دستانى که تا چندى پیش تهى بودند، هزینه کردن اموال عمومى در اقدامهاى بدون اولویت، و به طریق اولى در کارهاى صرفاً تشریفاتى، میدان دادن به عناصرى که زرنگى و پرروئى آنان همه‏ى گلوگاه هاى اقتصادى را به روى آنان مى‏گشاید، و خلاصه پدیده‏ى بسیار خطرناک انبوه شدنِ ثروت در دست کسانى که آمادگى دارند آنرا هزینه‏ى کسب قدرت سیاسى کنند. و البته با تکیه بر آن قدرت سیاسى اضعاف آنچه را که هزینه کرده‏اند گرد مى‏آورند. اینها و امثال آن نقطه‏هاى استفهام برانگیزى‏ست که هر جوان معتقد به عدل اسلامى ذهن و دل خود را به آن متوجه مى‏یابد و از کسانى که مظنون به چنین تخلفاتى شناخته مى‏شوند پاسخ مى‏طلبد. و همچنین در کنار آن از دولت و مجلس و دستگاه قضایى عملکرد قاطعانه براى ریشه‏کن کردن این فسادها را مطالبه مى‏کند. “

و این حرکت مستقل عدالتخواه در جنبش دانشجویی با هدایت های حکیمانه امام خامنه ای اکنون توانسته است گفتمان انقلاب و عدالتخواهی را دوباره احیا کند. از این روست که اکنون دانشجویان در شرایط حاضر باید بیش از پیش به طرح مطالبات اساسی مستضعفین و استقرار عدالت در همه شئون بپردازد. چرا که مانند پیام هشت ماده ای رهبر معظم انقلاب رو به مسئولین، این پیام امام خامنه ای خطاب به دانشجویان نیز هم اکنون به روز است و تاریخ انقضاء آن نگذشته است. و هنوز هم پابرهنگان و مستضعفین این برپادارندگان واقعی انقلاب، در مظلومیت به سر می برند و ما باید “برای احقاق حقوق فقرا در تمام جوامع بشری تا آخرین قطره خون خود دفاع کنیم.”(6)

اگر امروز علی زمان، دانشگاهیان را مکلف می کند که مطالبه عدالت را در صدر مطالبات جنبش دانشجویی قرار دهند، بدان دلیل است که راه مولا علی علیه السلام زنده تر گشته و مخالفینش جرأت عرض اندام بخود ندهند.

امروز در میدان کارزار جنگ تمام عیار اقتصادی، در پرتو عدالتخواهی جنبش دانشجویی، نباید گذاشت خواب به چشمان مفسدین زالو صفت بیاید، نباید گذاشت عده ای به نام ولایت ولایتمداران را حذف کنند، نباید گذاشت عدالت در میدان سیاست ذبح شود، نباید گذاشت شورای تمام شهر بشود شورای بالای شهر، نباید گذاشت سیمای انقلاب بشود سیمای اشراف، نباید گذاشت آقازاده ها با پول بیت المال خوش بگذارنند، نباید گذاشت بیش از این فرمان امام روی زمین بماند.

امروز دانشجویان به عنوان افسران گوش به فرمان نائب الامام سید علی خامنه ای(روحی و ارواحنا له الفداه ) گفتمان عدالت را جهت ظهور حضرت ولی عصر(روحی و ارواح العالمین لتراب مقدمه الفداه) محقق و عملی خواهند ساخت.

”یک لحظه از درخواست و مطالبه عدالت کوتاهی نکنید ؛ این شانشماست .جوان و دانشجو و مومن شانش همین است که عدالت را بخواهد. پشتوانه این فکرهم با همه وجود، خودم هستم و امروز بحمدالله نظام هست”.(7)

منابع:

1. بیانات مقام معظم رهبری

2. برگرفته از سخنان حضرت امیر در خطبه معروف به شقشقیه، نهج البلاغه.

3. برگرفته از سخنان حضرت امیر در خطبه 148، نهج البلاغه.

4. قسمتی از فرمایش حضرت امیر در خطبه 220 نهج البلاغه

5. بیانات مقام معظم رهبرى در دیدار اعضاى هیأت دولت، 5/6/1382

6. صحیفه ی نور، ج15، ص279

7. بیانات مقام معظم رهبری در دانشگاه شیراز 14/2/87

باید طوری سوال کرد که مسئول عرق بریزد نه اینکه !

به گزارش خبرنگار «خبرگزاری دانشجو» از شیراز، محمد جعفری‌نژاد شب گذشته در میزگرد دانشجویی «پیام فراموش شده، مفسدین اقتصادی و دستگاه های مسئول در تیررس انتقادات دانشجویی» در جمع دانشجویان دانشگاه شیراز که در تالار فجر گردهم آمده بودند، گفت: رئیس جمهوری شعار خوبی در عدالت خواهی داشت؛ اما برای این شعار نه برنامه داشت و نه تیمی که بتواند آن را بخوبی اجرا کند.

وی افزود: متاسفانه عدالت در دولت احمدی نژاد آن طور که باید و شاید اجرایی نشد و آن را در تمام سطوح مشاهده نکردیم.

دبیرسابق جنبش عدالتخواه کشور در بخش دیگری از سخنان خود گفت: یکی از اصول مهم عدالت خواهی دردمندی است که در حال فراموش شدن است و دانشجویان آن ارتباطی که باید با بدنه مردمی داشته باشند، ندارند.

جعفری نژاد افزود: نگاه به عدالتخواهی و عدالت محوری باید به عنوان یک تفکر باشد و نباید عدالتخواهی در جریان زندگی نیز به نوعی مدت دار باشد.

وی گفت: در موضوع عدالتخواهی تنها نباید به مقوله ای خاص توجه داشته باشیم، باید نخستین حرکت در فضای امروز حرکت به سمت عدالت خواهی باشد.

این فعال دانشجویی ادامه داد: یکی از الزامات عدالتخواهی این است که همراه با شناخت و مبانی قوی باشد و اگر نسبت به این موضوع شناخت نباشد، محقق نمی شود.

جعفری نژاد یکی از ضعف های دانشجویان امروز را نیز ضعف های عدالتخواهی دانست و گفت: فقر معرفتی با تحلیل های سطحی و بدون عمق از اشکالات امروز دانشجویان است.

وی تاکید کرد: نباید کار را برای روزمه انجام دهیم و اگر کار برای رشد و تعالی و صعود معنوی نباشد، ارزشی ندارد.

دبیر سابق جنبش عدالتخواه دانشجویی کشور تصریح کرد: باید هوشیار باشیم جزو آن دسته افرادی قرار نگیریم که عدالتخواهی آنان به فنا برود.

جعفری نژاد در بخش دیگری از سخنان خود از مدیران و مسئولان دانشگاه ها خواست فضای ببشتری را برای ارتباط دانشجویان با مردم برای بیان مشکلات آنان در دانشگاه ها فراهم کنند.

وی خاطرنشان کرد: باید طوری شرایط در دانشگاه ها ایجاد شود که مسئولان در بین دانشجویان حاضر شده و در برابر دانشجویان علت دغدغه ها و مشکلات مردم را پاسخگو باشند.

این فعال سیاسی بیان کرد: باید طوری دانشجو یک مدیر را سوال و جواب کند تا زمانی که وارد دانشگاه شد عرق از او بخاطر ترس از سوالات دانشجویان بریزد، نه اینکه مدیر بیاید و عکس یادگاری با دانشجویان بگیرد و سوال و مطالبات مردم نیز مطرح نشود.

لازم به ذکر است، میزگرد «پیام فراموش شده» جریان دانشجویی و عدالتخواهی به همت بسیج دانشجویی در تالار فجر دانشگاه شیراز برگزار شد.

این میزگرد به مناسبت سالروز صدور فرمان ششم آبان 1381 مقام معظم رهبری به جنبش دانشجویی به میزبانی بسیج دانشجویی دانشگاه های شهر شیراز در تالار فجر دانشگاه شیراز برگزار شد.

مشروح کنفرانس خبری اتحادیه‌های دانشجویی در سالگرد پیام رهبری به جنبش دانشجویی

به گزارش خبرنگار سیاسی «خبرگزاری دانشجو»، در نشست خبری نمایندگان دانشجویی که صبح امروز با موضوع بررسی عملکرد جنبش دانشجویی درباره پیام 6 آبانماه رهبر معظم انقلاب در سال 81  در دفتر جنبش عدالتخواه دانشجویی برگزار شد، نمایندگان و فعالان تشکل های مختلف دانشجویی کشور، پیشنهاد دادند که 6 آبان ماه (سالروز پیام رهبری به جنبش دانشجویی) تا 13 آبان ماه (تسخیر لانه جاوسسی توسط دانشجویان) به عنوان هفته «جنبش دانشجویی، عدالتخواهی و استکبار ستیزی» نام گذاری شود.

براساس این گزارش این پیشنهاد که از طرف نماینده بسیج دانشجویی و جنبش عدالتخواه دانشجویی مطرح شد، مورد تایید نماینده های تشکل های دانشجویی حاضر در نشست قرار گرفت.

کدیور: جنبش دانشجویی پیاده نظام گروه های سیاسی نشود

سلمان کدیور نیز در نشست نمایندگان تشکل‌های دانشجویی با بیان اینکه اصل پیام رهبری در ششم آبان ماه سال 81 خطاب به دانشجویان بوده است، گفت: باید دید دانشجویان در فاصله زمانی 81 تا به حال در این زمینه چه کرده‌اند.

عضو شورای مرکزی جنبش عدالتخواه دانشجویی با بیان اینکه مسئولان و احزاب نیز باید خود را نسبت به پیام رهبری پاسخگو بدانند، گفت: البته جنبش دانشجویی نیز باید پاسخگویی برای این پیام داشته باشد.

این فعال دانشجویی با انتقاد از اینکه فضای دانشگاه‌های ما با گذشت چندین سال از صدور این پیام هنوز سیاسی است نه آرمانی، تاکید کرد: فضای دانشگاه‌های ما با گذشت چندین سال از صدور این پیام همچنان سیاسی است، نه منطبق با آرمان‌های انقلاب و آرمانی.

کدیور با اشاره به عملکرد جنبش‌دانشجویی طی سال‌های گذشته خاطرنشان کرد: طی سال‌های گذشته جریان دانشجویی مبارزات و برخوردهایی داشته، اما همواره با عامل فساد و مصادیق آن برخورد کرده، نه سیستمی که فساد را ایجاد کرده است.

عضو شورای مرکزی جنبش عدالتخواه دانشجویی با بیان اینکه جریان دانشجویی امروز ما سیاسی است نه مردمی، گفت: در این پیام حتی حساسیت‌هایی که باید جامعه دانشگاهی نسبت به مسائل جاری جامعه داشته باشد، عنوان شده است.

وی ادامه داد: هیچ جای این پیام این کد را به دانشجویان نمی‌دهد که به گونه‌ای عمل کنید که به فضای سیاسی کشور دامن بزنید، در حالی که در برخی از مقاطع جریان دانشجویی این گونه عمل نکرده است.

کدیور با بیان اینکه متن اصلی پیام رهبری، نقش جنبش دانشجویی را در مباحث اقتصادی کلان کشور نیز مشخص می‌کند، گفت: پس از صدور این پیام جریانی در کشور با گفتمان عدالت‌خواهی ایجاد شد، اما به مرور زمان به گونه‌ای عمل کرد که حاصل کار آن چندان موافق با گفتمان عدالت نبود.

عضو شورای مرکزی جنبش عدالتخواه دانشجویی ادامه داد: اگر کسی بد عمل کرده یا با عملکرد خودش عدالت را لکه‌دار نموده است، دلیل بر این نیست که بر کارهای عدالتخواهانه برچسب چپ زده شود.

وی با بیان اینکه در بخشی از این پیام مسئله اقتصادی کشور مطرح می‌شود، گفت: جنبش دانشجویی باید برای مسابقات رفاهی مسئولان برنامه دهد.

این فعال دانشجویی با اشاره به شرایط اقتصادی امروز کشور و نقش اقتصاد مقاومتی در این بین گفت: درست است که ما در تحریم بسر می‌بریم، اما جریان دانشجویی باید نوک پیکان خود را در رصد وضعیت اقتصادی کشور، بخصوص تولید و توزیع قرار دهد.

کدیور با بیان اینکه جریان دانشجویی باید بدنه خود را به پیکره مستضعفین جامعه که هنوز به نظام وفادار هستند، نزدیک کند، گفت: در چنین شرایطی که برخی از کارخانه‌ها و شرکت‌ها به تعدیل نیرو روی آورده‌اند و کارمندان و کارگران جزء خود را اخراج می‌کنند، جریان دانشجویی باید به عنوان یک نیروی مردمی خواستار و پیگیر مطالبات آنها باشد.

وی ادامه داد: جریان دانشجویی حاضر سیاسی است و باید در برنامه خود تجدیدنظر اساسی کند و برنامه‌ای برای آینده کشور ارائه دهد.

عضو شورای مرکزی جنبش عدالتخواه دانشجویی افزود: جریان دانشجویی که به عنوان پیکره نخبگانی کشور محسوب می‌شود، نباید از وضعیت قشرهای مختلف جامعه بی‌خبر باشد.

کدیور ضمن انتقاد از عملکرد برخی از جریان دانشجویی ادامه داد: برخی از جریان دانشجویی کشور در حال حاضر پیاده نظام برخی از گروه‌های سیاسی کشور شده‌اند که این باعث می‌شود به جریان جنبش دانشجویی ضربه وارد شود و ما بشدت نسبت به این مسئله تذکر می‌دهیم.

وی به بحث اصلاح قانون انتخابات نیز اشاره کرد و گفت: این قانون ذاتاً در پیکره خودش مافیای قدرت و ثروت را به همراه دارد.

عضو شورای مرکزی جنبش عدالتخواه دانشجویی با بیان اینکه جریان دانشجویی نباید با این قانون به شکل سیاسی برخورد کند و باید آن را در مسیر درست خود پیگیری نماید، گفت: این قانون، انقلاب را در مصادره برخی اشخاص و گروه‌های خاص قرار می‌دهد، بنابراین با شرایطی که عنوان شده است فقط اشخاصی مانند لاریجانی و بادامچیان در آن تعریف می‌شوند.

کدیور با بیان اینکه ترس ما از این است که این قانون به مجلس خبرگان نیز تسری یابد، گفت: اگر جنبش دانشجویی در این زمان مقابل این قضیه به خوبی واکنش نشان دهد یا با آن برخورد سیاسی کند نه آرمانی، به طور قطع عملکرد خوبی در این زمینه نداشته است.

وی در ادامه ضمن استقبال از پیشنهاد این نماینده بسیج مبنی بر نامگذاری هفته عدالت و استکبارستیزی در بین جنبش دانشجویی نیز گفت: فاصله زمانی ششم تا سیزدهم آبان ماه این ظرفیت را دارد که به عنوان هفته عدالتخواهی و استکبارستیزی نامگذاری شود و محملی باشد برای کسانی که در این زمینه فعالیت‌های را انجام داده و می‌دهند.

عضو شورای مرکزی جنبش عدالتخواه دانشجویی در ادامه به بخشی از عملکرد این جنبش در فرمایشات رهبری اشاره کرد و گفت: ما با برخی از نمایندگان مجلس جلساتی را ترتیب دادیم و در این بین به این نتیجه رسیدیم که برخی از لوایح قانونی که توسط نمایندگان در حال بررسی است، در اختیار جنبش عدالتخواه دانشجویی قرار می‌گیرد و آنها با بررسی بیشتر، لایحه موجود را در کارگاه‌های تخصصی که در زمینه مسائل سیاسی فعالیت می‌کنند، بررسی کرده و به این ترتیب طرحی پخته‌تر و منطبق با نیازهای جامعه به وجود آید.
کدیور از تشکیل کمیسیون‌هایی با عنوان صنعت و معدن در جنبش عدالتخواه دانشجویی خبر داد و گفت: در این کمیسیون مباحث مختلف صنعتی که دانشجویان با آن دست به گریبان هستند مورد بحث و بررسی قرار می‌گیرد.
حامد: ورود به مصادیق، جنبش دانشجویی را ابزار گروه‌های سیاسی می‌کند

مهند حامد که صبح امروز به نمایندگی از بسیج دانشجویی در نشست نمایندگان تشکل های دانشجویی در دفتر جنبش عدالتخواه، سخن می‌گفت، با اشاره به سالروز صدور پیام رهبری به جنبش دانشجویی در ششم آبان ماه سال 1381 گفت: صدور این پیام در آبان 81 بیان کننده واقعیت‌هایی از جامعه اسلامی بود.

مسئول سیاسی بسیج دانشجویی دانشگاه تهران با اشاره به شرایط کشور در آن زمان گفت: در آن زمان مسئولان به دنبال مسابقات رفاه‌طلبی با یکدیگر بودند و فاصله طبقاتی بین غنی و فقیر به شکل کاملاً مشهود و جدی قابل توجه بود.

این فعال دانشجویی با بیان اینکه فرمان رهبری به جنبش دانشجویی روح تازه‌ای بخشید و باعث جمع شدن بساط مسابقات رفاه‌طلبی مسئولان شد، خاطرنشان کرد: البته پیام ایشان لحظه‌ای نبود و نمی‌توان گفت مربوط به آن برهه خاص بوده است؛ زیرا در سال‌های بعد رهبری تکمله آن را به دانشجویان اعلام کردند.

حامد ادامه داد:‌ رهبری در سخنان بعدی خود خطاب به دانشجویان از آنها می‌خواهند که وارد مصادیق نشوند و البته در مسیر عدالت‌خواهی خستگی به خود راه ندهند. مسئول سیاسی بسیج دانشجویی دانشگاه تهران با بیان اینکه مصداق‌سازی دانشجویان را ابزار دست جریان‌ها و گروه‌های سیاسی می‌کند، گفت: اگر ما امروز به روسای قوا انتقاد می‌کنیم که با یکدیگر اختلاف نداشته باشند، به این معنی نیست که طرفدار جناح دیگری هستیم؛ البته جریان دانشجویی همواره دنبال عدالت‌طلبی است و بروز اختلافات را مخالف آن می‌داند.

وی با بیان اینکه پیام رهبری به دانشجویان تنها خطاب به دانشجویان نبود و مسئولان را نیز در بر می‌گرفت، گفت: مردمی بودن انقلاب اسلامی و اسلامی بودن در کنار عدالت‌خواهی آن، باعث الگوگیری مردم منطقه از انقلاب اسلامی ایران می‌شود. این فعال دانشجویی در بخش دیگری از سخنان خود پیشنهاد داد که جنبش دانشجویی روزی از ششم آبان (سالروز پیام رهبری به جنبش دانشجویی) تا 13آبان‌ ماه ( سالروز تسخیر لانه جاسوسی) را به‌عنوان هفته عدالت‌ و عدالت‌خواهی در فضای دانشجویی کشور مطرح کند.

حامد در ادامه به برخی از اقدامات بسیج دانشجویی در حوزه عدالت‌خواهی اشاره کرد و گفت: بسیج دانشجویی دانشگاه تهران تلاش های زیادی را در خصوص پرونده استاد اویل انجام داد و به‌صورت جدی به آن پرداخت.

وی با بیان اینکه بسیج دانشجویی دانشگاه تهران در حال حاضر مشغول پیگیری یکی دیگر از پرونده‌های مشابه‌ پرونده استاد اویل است ادامه داد:‌ این پرونده در حال پیگیری است و بسیج دانشجویی تهران در صورت لزوم آن را اعلام می‌کند.

این فعال دانشجویی در ادامه سخنان خود در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه بسیج دانشجویی چه اقداماتی را در راستای فرمایشات مقام معظم رهبری انجام داده و به چه دستاوردهایی رسیده ‌است، گفت: بسیج دانشگاه صنعتی شریف کارگروهی را با عنوان اقتصادی مقاومتی در دانشگاه ایجاد کرده و جزوه‌های پژوهش هایی که در این زمینه انجام داده را به نهادهای متولی مباحث اقتصادی کشور ارجاع داده است. حامد از تشکیل کارگروهی در بسیج دانشجویی دانشگاه تهران درباره مطالبات رهبری و بیداری اسلامی نیز خبر داد و گفت: این کارگاه در ابتدای فعالیت خود است.

امیریان: نباید از چاله بی‌تدبیری به چاه پیرسالاری بیفتیم مهدی امیریان نیز در این نشست با بیان اینکه جنبش‌های دانشجویی نتوانستند به خوبی مطالبات رهبری را پیگیری کنند، گفت: ‌از اینکه نتوانستیم به‌خوبی با فساد مبارزه کرده و ظرفیت‌های شایسته‌ای را به وجود بیاوریم، عذرخواهی می‌کنم.

وی با بیان اینکه فساد و مبارزه با آن صرفا یک بحث اقتصادی نیست، افزود: ‌همان‌طور که عدالت صرفا اقتصادی نیست، باید در نگاه خود به سیاست نیز عدالت را جاری کنیم.

دبیر دفتر تحکیم وحدت بیان داشت: لازمه مبارزه با فساد، کشف شبکه‌های قدرت و ثروت است و همچنین داشتن نگاهی نمادین نیز از دیگر لازمه‌های آن است.

امیریان افزود: امیدوارم لیست اسامی مفسدین اقتصادی که در جیب آقای رئیس جمهور است، نزدیک ایام انتخابات بیرون نیاید، البته نمی‌توان با این رفتارها عوام‌فریبی کرد.

وی با طرح این پرسش که آیا ثروت افراد به اعتبار سیاسی آنها می‌افزاید یا برعکس، یادآور شد: سیاسیون به واسطه اعتبار و اقتدار سیاسی خود ثروت‌اندوزی می‌کنند.

دبیر دفتر تحکیم وحدت با بیان اینکه در ساختارهای سیاسی و اقتصادی موجود، جای برخی افراد اشتباه شده است، افزود: به‌طور مثال در مجمع تشخیص مصلحت نظام که باید فصل‌الخطاب باشد، مدیرعامل یک بانک خصوصی و یا در اتاق بازرگانی، سیاسیون حضور دارند که این سوال مطرح می شود که آیا این موضوع شبه فساد ایجاد نمی‌کند.

امیریان در ادامه به انتقاد از عملکرد اتاق بازرگانی پرداخت و گفت: آیا این نهادها به وظایف خود عمل می‌کنند؛ برخی از آنها در کوران حوادث جنگ احتکار کردند و در دهه 70 به ساز دولت سازندگی رقصیدند و زمانی که گرانی رخ داد، گفتند ما نبودیم.

وی ادامه داد: در چند سال گذشته همه آقایان طرفدار هدفمندی یارانه‌ها بودند، حال که به مشکل برخورده می‌گویند ما حامی این قانون نبودیم.

این فعال دانشجویی تصریح کرد: مشکل امروز ما چیست که در اتاق بازرگانی سرمایه‌دار، ‌کارگزار سازندگی، اصولگرا و اصلاح‌طلب حضور دارند، اما صدای مردم از این اتاق بیرون نمی‌آید.

امیریان گفت: چطور می‌توان در این شرایط از پیشرفت و عدالت سخن گفت و آیا در این شرایط، تولید ملی و حمایت از کار و سرمایه ایرانی محقق خواهد شد، آیا اتاق بازرگانی و اعضای آن واقعا تولیدکننده و صادر کننده هستند و یا خدایی نکرده دلال.

وی افزود:‌ بر اساس قانون اساسی نیازی نیست آقایان حرف‌های ثقیلی چون اقتصاد اسلامی را بیان کنند، بلکه بهتر است بروند ببینند کدام بانک دولتی و خصوصی متکی به سیستم ربوی نیست.

این فعال دانشجویی با بیان اینکه از اتاق بازرگانی انتظار نداریم که به سخنان ما توجهی کند، بلکه از نمایندگان ملت می‌خواهیم پاسخ این سوال را بدهند و در بعد نظارت وظیفه خود را انجام دهند.

امیریان نشان لیاقت برخی نمایندگان مجلس را لقب اقتصاددان بی‌سواد از سوی احمدی‌نژاد دانست و ادامه داد: ‌طرفداران و حامیان آیت الله مصباح آیا به انتقاد وی در خصوص ربا پاسخی داده‌اند.

وی ادامه داد: آیا این افراد در مقابل روابط برخی مفسدین اقتصادی با برخی از لایحه‌های دولت واکنشی نشان داده‌اند.

این فعال دانشجویی افزود: حساب سیاسی و اخلاقی موجود که قوای سه‌گانه را به جنگ زرگری انداخته، عملا باعث شده که مطالبات رهبری روی زمین گذاشته شود.

امیریان در ادامه با طرح این پرسش که آیا اولویت کشور بازدید از اوین است، اگر هم باشد عطف به چه کسی است، ضمن انتقاد از طولانی شدن مراحل قانونی رسیدگی به پرونده متهمین کهریزک گفت: ما نسبت به طولانی شدن این پرونده‌ها انتقاداتی داشتیم؛ وقتی پاشنه‌آشیل دستگاه قضا از وجود و محبت شما دارای مسند می‌شود، چه خبری ممکن است در اوین باشد، چرا که حوادثی مانند کهریزک به تازگی رخ نداده است.

وی تأکید کرد: رئیس جمهوری که متکی به رای 24 میلیون ایرانی است، چرا مصالح ملت را فدای منافع یک نفر کرده است.

دبیر دفتر تحکیم وحدت وقوع چنین اتفاق‌هایی را در جهت تحقق عدالت و پیشرفت منفی ارزیابی کرد و افزود: البته ملت‌ هوشیار است و نیز نخبگانی هستند که مطالبات رهبری را پیگیری می‌کنند که باید راه را برای این لایه‌های دلسوز باز گذاشت.

امیریان با انتقاد از قانون اصلاح انتخابات ریاست جمهوری یاد آور شد: اگر قرار باشد کاندیدای ریاست جمهوری حداقل 45 سال سن داشته باشد، این به معنای بستن راه جوانان است و روال دولت‌های گذشته ادامه خواهد یافت.

وی خاطرنشان کرد: امیدواریم که نمایندگان به این طرح رای ندهند و شورای نگهبان نیز نظارت کافی داشته باشد تا شاهد کاندید شدن لایه‌های سنتی کشور نباشیم؛ چرا که باید مراقب باشیم از چاله بی‌تدبیری امروز به چاه پیرسالاری نیفتیم و در همین راستا امیداریم قانون اصلاح انتخابات مورد تأیید قرار نگیرد.

رئیسی: شیب افول عدالت و معنویت در دوران اصلاحات تند شد

همچنین معین رئیسی در نشست تشکل‌های دانشجویی گفت: هر نظام سیاسی در دنیا باید پاسخگوی دو سوال باشد که یکی از آنها مشروعیت نظام و دیگری میزان کارآمدی و اثرگذاری آن نظام است.

وی با بیان اینکه در فقه شیعه، عدالت سنگ محک و اثبات‌کننده اثرگذاری نظام اسلامی است، افزود: در ابتدای انقلاب عدالت مسئله اصلی بود همانطور که در گفتمان و ادبیات حضرت امام(ره) کلمات مستضعف و مستکبر بکار برده می‌شد.

رئیسی با بیان اینکه بعد از جنگ با اتفاقی ناگوار در سطح مسئولان مواجه شدیم، خاطرنشان کرد: تضعیف گفتمان عدالت‌طلبی و مسابقه برای کسب قدرت و ثروت که جزو ارزش‌ها محسوب می شد، موید این نکته است.

نماینده اتحادیه انجمن‌های اسلامی دانشجویان مستقل ادامه داد: در دوره اصلاحات با شیب تند افول عدالت و معنویت روبرو شدیم تا جایی که عاشورا را نتیجه خشونت پیامبر(ص) ارزیابی کردند.

وی تصریح کرد: رقابت در دوره دوم شورای شهر و انتخابات ریاست جمهوری سال 84، با شعارهای ساختارشکنانه همراه بود، تا جایی که با انقلاب انطباق نداشت.

رئیسی افزود: پس از گذر زمان و پافشاری عده‌ای بر افول گفتمان عدالت طلبی بار دیگر با درایت رهبری این گفتمان حاصل شد.

نماینده اتحادیه انجمن‌های اسلامی دانشجویان مستقل نقش جنبش دانشجویی را در این میان مثبت ارزیابی کرد و افزود: عدالت طلبی و عدالت‌خواهی وظیفه همه مسئولان و گروه‌های انقلابی است.

وی جنبش دانشجویی را دارای سه ویژگی‌ مهم دانست و افزود: جنبش دانشجویی فرهیختگی، نیروی جوانی و داشتن نگاه ارزشی به مسائل را از مهمترین ویژگی‌های خود می‌داند.

رئیسی ادامه داد: عدالت طلبی شان همیشگی جنبش دانشجویی است و این عنصر همچون اکسیژنی برای جنبش است.

این فعال دانشجویی عدالت طلبی را همچون دیگر نیازهای فطری انسان برشمرد و خاطرنشان کرد: برخی مسئولان با نامه نگاری‌های سیاسی سبب از بین بردن کارهای مثبتشان می‌شوند.

وی ادامه داد: همراه شدن عدالت با پیشرفت می‌تواند از جمهوری اسلامی یک الگوی صحیح به کشورهایی که بیداری اسلامی در آنها در حال وقوع است، ارائه دهد.

رئیسی به اقدامات مثبت قوه قضائیه اشاره کرد و گفت: قوه قضائیه نباید با نامه‌نگاری‌ها کارهای مثبت خود را دچار شائبه سیاسی کند.

نماینده اتحادیه انجمن‌های اسلامی دانشجویان مستقل اظهار داشت: از نمایندگان مجلس با توجه به اینکه وظیفه عدالت‌جویی دارند خبرهایی می‌رسد که علاقه‌مندیم دروغ باشد که البته این چنین نیست و البته از رئیس جمهور هم چنین نکاتی می‌بینیم.

وی بیان داشت: فردی که خود را پرچمدار عدالت طلبی معرفی می‌کند هیچ دلیلی وجود ندارد که تا آخر در این خط باقی بماند.

گزارش فارس از این نشست: + و + و + و +
گزارش خبرگزاری مهر: + و + و +
گزارش باشگاه خبرنگاران جوان: + و + و + و +
گزارش ایسنا +

نامگذاری ۶ تا ۱۳ آبان به نام هفته «جنبش دانشجویی، عدالت‌خواهی و استکبار ستیزی»

 نشست خبری چهار اتحادیه دانشجویی شامل بسیج دانشجویی، اتحادیه انجمن‌های اسلامی دانشجویان مستقل، جنبش عدالتخواه دانشجویی و دفتر تحکیم وحدت،‌ظهر امروز‌(یکشنبه) پیرامون پیام ششم آبان‌ماه سال 1381 مقام معظم رهبری درباره پرداختن به مبحث عدالت و مورد سوال قرار دادن هر پدیده ضد عدالت در واقعیات کشور، برگزار شد.

در این نشست نمایندگان دانشجویی هفته بین 6 آبان سالگرد پیام رهبر معظم انقلاب به جنبش دانشجویی و 13 آبان سالروز تسخیر لانه جاسوسی را به نام هفته «جنبش دانشجویی، عدالت‌خواهی و استکبار ستیزی» نامگذاری کردند.

 گفتنی است در این نشست خبری مهند حامد، نماینده بسیج دانشجویی، معین رئیسی نماینده اتحادیه انجمن‌های اسلامی دانشجویان مستقل، سلیمان کدیور، نماینده جنبش عدالتخواه دانشجویی و مهدی امیریان، نماینده دفتر تحکیم وحدت حضور داشتند.

در بخشی از پیام ششم آبان 1381 مقام معظم رهبری آمده است: دانشجوی متعهد و آگاه از پیش از انقلاب تا کنون همواره در جستجوی مهمترین مسائل جاری کشور بوده است. او با انگیزه آگاهی و نشاطی که لازمه محیط‌های دانشجویی است، در پی آن است که آرمان‌های والا و تعهد آور خود را در پیگیری اینگونه مسائل جستجو کند و در راه تحقق آن گام نهد. این نیز خصوصیت طبیعی دیگری برای محیط‌های دانشجویی است. امروز سرآغاز فهرست بلند مسائل کشور مسئله عدالت است.

دانشجوی جوان اگرچه خود برخاسته از قشرهای مستضعف جامعه هم نباشد، به عدالت اجتماعی و پرکردن شکاف‌های طبقاتی به چشم یک آرزوی بزرگ و بی‌بدیل می‌نگرد. این احساس و انگیزه در دانشجو، پر ارج و مبارک است و می‌تواند پایه قضاوت‌ها و برنامه‌های عملی او برای حال و آینده باشد.

اگر عدالت، عدالت واقعی و ملموس و نه فقط سخن گفتن از عدالت، آرزو و آرمان و هدف برنامه‌ریزی‌هاست، پس باید هر پدیده ضد عدالت در واقعیات کشور مورد سؤال قرار گیرد.

مسابقه رفاه میان مسؤولان، بی اعتنایی به گسترش شکاف طبقاتی در ذهن و عمل برنامه‌ریزان، ثروت‌های سربرآورده در دستانی که تا چندی پیش تهی بودند، هزینه کردن اموال عمومی در اقدام‌های بدون اولویت و به طریق اولی در کارهای صرفاً تشریفاتی، میدان دادن به عناصری که زرنگی و پررویی آنان همه گلوگاه‌های اقتصادی را به روی آنان می‌گشاید و خلاصه پدیده بسیار خطرناک انبوه شدن ثروت در دست کسانی که آمادگی دارند آن را هزینه کسب قدرت سیاسی کنند و البته با تکیه بر آن قدرت سیاسی اضعاف آنچه را هزینه کرده‌اند، گرد می‌آورند.

اینها و امثال اینها آن نقطه‌های استفهام برانگیزی است که هر جوان معتقد به عدل اسلامی، ذهن و دل خود را به آن متوجه می‌یابد و از کسانی که مظنون به چنین تخلفاتی شناخته می‌شوند، پاسخ می‌طلبد و همچنین در کنار آن ازدولت و مجلس و دستگاه قضایی، عملکرد قاطعانه برای ریشه‌کن کردن این فسادها را مطالبه می‌کند.

امروز این مهمترین و مطرح‌ترین مساله کشور ماست و نسل جوان دانشجوی متعهد و مؤمن نمی‌تواند نسبت به آن بی تفاوت بماند.

گزارش تصویری: همایش جریان دانشجویی و عدالتخواهی در شیراز

به مناسبت سالروز صدور پیام رهبر انقلاب در 6 آبان 1381 خطاب به جنبش های دانشجویی،میزگرد دانشجویی با عنوان«جریان دانشجویی و عدالتخواهی» توسط بسیج دانشجویی دانشگاه های شیراز روز شنبه 6 آبان ماه در ساعت 18:30 در تالار فجر دانشگاه شیراز برگزار شد.

این میزگرد با حضور محمد جعفری نژاد و علیرضا کمیلی دو تن از فعالین سابق دانشجویی در عرصه عدالتخواهی، با بحث و گفتگو پیرامون جریان عدالتخواهی دانشجویی، آسیب شناسی این جریان و  راهکارهای پیشرو برگزار شد.

عکاس: بهنام جعفری

عدالتخواهی و طبقه اجتماعی

رقیه فاضل– عضو سابق شورای مرکزی جنبش عدالتخواه دانشجویی

به بهانه سالگرد پیام شش هشت:

·         دوست داشتن آرمان عدالت، تا کجا می تواند حرکت رو به جلو بیافریند؟

·         حشر و نشر با مستضعفین، چقدر می تواند مهم باشد؟

·         آیا با شکم برآمده می توان عدالتخواهی کرد؟

·         درد داشتن و درد چشیدن، چقدر اثر دارد در بدرد بخور بودن آدم؟

·         اصلا این جمله که “دانشجوی‌ جوان‌ اگر چه‌ خود برخاسته‌ از قشرهای‌ مستضعف‌ جامعه‌ هم‌ نباشد، به‌ عدالت‌ اجتماعی‌ و پر کردن‌ شکافهای‌ طبقاتی‌ به‌ چشم‌ یک‌ آرزوی‌ بزرگ‌ و بی‌بدیل‌ می‌نگرد”(1) با این جمله ی “تنها آنهایی تا آخر خط با ما هستند که درد فقر و محرومیت و استضعاف را چشیده باشند”(2) تضاد دارد؟

به نظر می رسد جواب این سوالها را بتوان در چند محور بررسی کرد:

1)     عدالت را به عنوان یک واقعیت ذو مراتب، می توان سطوحی برایش دید. در سطح اول، گرایش به عدالت و دوست داشتن عدالت است. سطح بعدی عادل بودن است که خودش مراتب دارد؛ و بعد از آن، عدالتخواهی در عمل و در مرتبه آخر عدالت گستری. البته اگر بخواهیم یک طیف پیوسته را در نظر بگیریم، شاید مراحل دیگری هم بخواهد اضافه شود. اما فعلا همین ذو مراتب دیدن مهم است.

آن مرتبه پایین را، حتی وقتی در کلام هم استدلال می کنند که: “عدالت یک فضیلت نسبی نیست”، شاهد می آوردند که حتی کسی که خودش ظالم است، وقتی پای خودش در میان باشد دوست دارد به عدالت در موردش رفتار شود. یعنی آرزوی عدالت دارد.

اما گرایش به عدالت تا آخر خط و تا آنجا که به عدالت گستری بیانجامد، کار واقعا سختی است و با آن گرایش های رقیق به عدالت به دست نمی آید.

2)     دوست داشتن عدالت و آرزوی عدالت داشتن، اگر چه برای همراهی کردن تا آخر خط با عدالتخواهان کافی نیست، اما خود به عنوان یک گرایش فطری، بهترین و لازم ترین پایه ای است که باید دیگر برنامه های تربیتی بر روی آن بنا شوند. می توان گفت تا سنینی از جوانی که هنوز گرایش های فطری و پاک بشری، دستخوش تغییر و دسیسه نشده اند، این انگیزه ی پر ارج و مبارک قابل اعتناست، اما باید حتما مورد تزکیه و تعلیم قرار گیرد تا بتواند در سنین بالاتر، در مقابل وسوسه های گوناگون، مقاومت کند. تعالیمی چون آموزش مبانی و اصول عدالت و تزکیه ای چون عدم دلبستگی به دنیا، چشیدن طعم فقر و استضعاف و…

3)     اگر بخواهیم با کم رنگ کردن “انگیزه عدالتخواهی” در جوان، فقط عامل “برخاسته بودن از فقر” را پر رنگ کنیم، در نهایت بعید نیست که قائل به طبقاتی بودن معرفت شویم و جبری بودن اعتقادات، با توجه به جبر طبقات.

حال آنکه یکی از درخشان ترین معارف در باب عدالت از نگاه اسلام، این است که در باقی مکاتب، عدالت، تنها خواسته قشر ضعیف است. ضعیف، قدرت و ثروت را تقبیح می کند، چون نمی تواند به آن برسد؛ اما در اسلام، خواست عدالت، فارغ از قشر بندی هاست، و البته متناسب با درجه وجودی انسانها.

درجاتی که در طول عمر انسان یکسان نیست و خود همین “اصل حرکت”، می تواند عامل تحرک میان طبقات باشد و مفاهیمی چون فقر اختیاری، حرکت اختیاری فرد غنی و حتی فقیر است به سوی چشیدن فقر.

4)     بحثی هست با عنوان تاثیر گزاره های غیر معرفتی بر معرفت. چشیدن طعم فقر، علمی می آورد که از هیچ راه دیگری به دست نمی آید. و برای تا آخر خط ماندن، حتما به این علوم نیاز است. و مگر علم، تنها علم به مبانی کار است؟ گاه علم به مبانی و وضع مطلوب در انسان هست، اما آنچه از آن غافل است، علم به وضع موجود است که خود می تواند استراتژی های تخصصی را نیز تغییر دهد، علاوه بر اینکه شوق حرکت می آورد.

در دیدار اخیر آقا با دانشجویان در ماه رمضان، ایشان اشاره ای داشتند که ناظر به متن بچه های جهادی بود: “اين جوان محترمى كه آمدند راجع به مسئله‌ى نگاه اقتصادىِ عدالت‌محور مطالبى را گفتند، معرفى‌اى كه كردند، ايشان جزو مجموعه‌ى اردوهاى جهادى هستند. خب، قضيه روشن شد. وقتى كسى جزو اردوهاى جهادى است، به مناطق محروم سركشى ميكند، واقعيتها را به چشم مى‌بيند، طبعاً تفكر پيگيرى اقتصاد عدالت‌محور در او اينجور زنده ميشود؛ اين براى همه‌ى ما درس است. بايد با قشرهاى مختلف جامعه مرتبط شد تا مسائل آنها را لمس كرد؛ اين در تصميم‌گيرى ما، در نگاه ما به مسائل گوناگون كشور اثر ميگذارد.”

و متاسفانه، این مرتبط نبودن با اقشار مختلف جامعه و خصوصا قشر مستضعف، نه تنها آفتی شده است برای مسئولین برج عاج نشین، که خود آفتی است برای جریان دانشجویی، که آنگاه که درد مستضعفین را نمی دانند، درگیر فضاهایی ماورایی می شوند و اینجاست که مباحث فرعی، جای اصلی ها را خواهد گرفت.

5)     در آخر: ” مردم را از آن خوي كاخ نشيني به پايين بكشيد، خود كاخ نشيني اين خوي را مي آورد، ممكن است كه در بين آن ها هم كسي پيدا بشود، لكن نادر است”

(1)  پیام رهبری به جنبش دانشجویی در شش هشت هشتاد و یک

(2)  پیام قبول قطعنامه